Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

LaVita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız.

 

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirket tarafından işletilen www.lavita.web.tr  internet sitesi (“Site”) aracılığıyla ve aşağıda belirtilen diğer yöntemlerle işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siz değerli kullanıcılarımızın (“Kullanıcı”) kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.

 

Şirket olarak Kullanıcı’larımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

Bu kapsamda:

 

 • LaVita Türkiye mağazalarını (“Mağazalar”) ziyaret etmeniz, Mağazalar’dan alışveriş yapmanız halinde,
 • LaVita Türkiye Üyelik Programı’na üye olmanız halinde,
 • Site’yi ziyaret etmeniz veya cep telefonunuza indireceğiniz LaVita Türkiye mobil uygulamasını (“Uygulama”) kullanmanız, Site veya Uygulama’dan alışveriş yapmanız veya üçüncü kişiler tarafından yapılan alışverişin tarafınıza gönderilmesi ya da Site’ye/Uygulama ’ya üye olmanız (“Site Üyesi”) durumunda,
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını onaylamanız halinde,
 • İletişim kanalları (cep telefonu, e-mail vb. her türlü iletişim araçları ile) üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz durumunda,
 • Kurumsal satış süreçlerine ilişkin olarak LaVita Türkiye ile iletişime geçmeniz ve/veya alışveriş yapmanız veya kurumsal satış süreçlerine ilişkin olarak tarafınıza hediye, ürün vs. gönderilmesi halinde,
 • LaVita Türkiye’nin düzenlemiş olduğu kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız,

 

durumunda kişisel verileriniz tarafımızca mevzuata uygun olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve gerekli hallerde paylaşılabilecektir.

 1. Veri Sorumlusu

 

Şirket, Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. KVKK’nın getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli Kullanıcı’larımızı, kişisel verilerin nasıl kaydedildiği, işlendiği ve işleme amacı ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

 

Veri Sorumlusu: Lavita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Ataşehir Güney No:7/3F İç Kapı No:12 34746 Ataşehir / İstanbul.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kuralına uygun olarak; doğru, güncel ve meşru bir şekilde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Şirket tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar mucibince ve veri sorumlusunun meşru menfaati amacıyla doğru orantılı olarak işlenmektedir:

 

 • Şirket’imiz tarafından yürütülen faaliyetlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi,
 • Şirket’imiz tarafından yürütülen faaliyet ve hizmetlerin üyelerin kullanımına, istek ve amaçlarına uygun hale getirilebilmesi sürecinin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi,
 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı olarak süreçlerin idamesi,
 • Kullanıcı’ların Uygulama’lardan faydalanabilmesi için gereken verilerin kaydedilmesi ve raporlanması,
 • Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirket’imiz faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi, üyelik başvuru ve üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, üyelerin süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi, güncel haberlerin üyelere ulaşabilmesi, üyeler arası iletişimin sağlanabilmesi,
 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve Uygulama’ların ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması, uygulanması, kullanılabilir hale getirilmesi ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve bunlara ilişkin tüm bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
 • Kullanıcı’larımıza özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve Uygulama’lar ile Şirket’imizin ve Şirket’imizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket’imiz tarafından iletişime yönelik tüm operasyonların yürütülebilmesi,
 • Kullanıcı değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hizmet ve faaliyetlerin müşteriye özel uyarlanması, hukuki uyum süreci, denetim, mali işlerin yürütülmesi,
 • Hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, Şirket’imiz uygulamalarının Kullanıcı’ya özel yürütülmesi, Kullanıcı memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • İş sürekliliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortaklarımız, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi.

 

Yukarıda belirtilmiş olan ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlarla ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; Şirket birimleri, ofisleri, Site, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, Uygulamalar, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süreyle yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda detaylı olarak işlenen verilerinizi açıklamak isteriz.

A. Mağaza Ziyaretleri

 

Mağazalar ’da gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, LaVita Türkiye ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerinizi işliyoruz.

 

Mağaza Alışverişleri ve Satış Sonrası Süreçler:

 

 • Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel işlemlerden (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) faydalanabilmenizi sağlamak ve bu operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın tarafınıza gönderilebilmesi, mağazalarımızda bulunmayan ürünlerin tedarik edilerek doğrudan size ulaştırılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve alışveriş (alışveriş tarihi, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi,
 • Gerekli olduğu hallerde iade süreçlerinde iadenin banka hesabınıza yapılabilmesi için banka hesap bilgilerinizi,
 • Fatura düzenlenebilmesi ve bazı durumlarda cari hesap ve mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgilerinizi (T.C. kimlik/ vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerinizi (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında LaVita Türkiye’ye ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site ’deki bildirimler, pop-up gösterimi, reklam, arama, anket vs.) yapılması amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, lokasyon paylaşımının açık olması halinde lokasyon bilgisi, Site ve Mobil Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, geçmiş alışverişler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, ödeme yöntemleri ve tercihleri, Mobil Uygulama kullanım süresi, Mobil Uygulama versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullandığınız operatör bilgisi, anket cevapları vb.) işliyoruz.

 

B. Site/Mobil Uygulama Kullanımı ve Alışverişleri (Üye olarak veya üyeliksiz alışveriş)

 

 • Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişinizin size ulaştırılabilmesi veya siparişinizi Mağazalar ’dan teslim almak istemeniz halinde Mağazalar ’da uygun şekilde teslimatı sağlama, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, satış sonrası operasyonel işlemlerin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi, alışverişinize ilişkin e-faturanın tarafınıza gönderilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve alışveriş (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi,
 • Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgileriniz (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • kişiler tarafından Site/Mobil Uygulama üzerinden tarafınıza ürün gönderilmesi halinde ise siparişin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla ad soyadı, cep telefonu ve adres bilgilerinizi işliyoruz.
 • Site ve Mobil Uygulama ’yı ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik / yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Site ve Mobil Uygulama ’yı kullanım bilgilerinizi işliyoruz.

 

C. Site Üyeliği (Site/Mobil Uygulama)

 

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve parola bilgilerinizi,
 • Üye olarak Site/Mobil Uygulama üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amacıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi bilgileri) bilgilerinizi,
 • Üye olarak tarafınıza sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla alışveriş bilgilerinizi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme detayları),
 • Özel üyelik programlarından faydalanabilmeniz, mağazalar ve Site ’den yapacağınız alışverişlere göre oluşturulacak size özel imkan ve tekliflerden yararlanmanız, puan kazanabilmeniz ve bu puanları kullanabilmeniz amacıyla mağazalar ve Site ’den yapacağınız alışveriş bilgilerinizi, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarda LaVita Türkiye ‘ye ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site ’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması, mobil cihazınızda lokasyon paylaşımının açık olması halinde size en yakın ve uygun tekliflerin oluşturulması ve size iletilmesi, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, demografik bilgiler, lokasyon paylaşımın açık olması halinde lokasyon bilgisi, Site ve Mobil Uygulama içi bildirimlere / anketlere / tekliflere / kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, geçmiş alışverişler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, ödeme yöntemleri ve tercihleri, Mobil Uygulama kullanım süresi, Mobil Uygulama versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan kullandığınız operatör bilgisi, anket cevapları vb.), işliyoruz.

 

D. Ticari İletişim Süreçleri

 

 • Ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, LaVita Türkiye Üyelik Programı kapsamında oluşturulan genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz.

 

 E. Çağrı Merkezi/Müşteri İlişkileri Süreçleri

 

 • İletişim kanallarımız (çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, sosyal medya vs.) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik (ad soyadı) , iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası), müşteri işlem (talep ve şikayetleriniz, alışverişleriniz, hediye/indirim/fayda kullanımları) ve gerekli ise hukuki işlem bilgilerinizi; ayrıca müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarını işliyoruz.

 

F. Yasal Süreçler ve Kurum İçi Faaliyetler

 

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, alışveriş, fatura ve işlem güvenliği (log kayıtları) bilgilerinizi işliyoruz.
 • Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla ve kurum içi denetim, iç kontrol ve raporlama, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres), alışveriş, fatura, kamera görüntüleriniz, işlem güvenliğine ilişkin bilgiler (LaVita Türkiye Üyelik Programı, Site/Mobil Uygulama alışverişleri, ticari iletişim kapsamında izin/açık rıza/sözleşme onayına ilişkin log kayıtları) ile hukuki işlem bilgilerinizi (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işliyoruz.

 

Kanun gereğince Şirket, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar ve amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınırlandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleride alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden Şirket çalışanlarıyla, hissedarlarıyla, yöneticileriyle, iş ortaklarıyla, alt yüklenicileri ile insan kaynaklarıyla, hukuk mali ve vergi danışmanlarıyla ve denetçileriyle, danışmanlarıyla, vekilleriyle, sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda, Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati gereği yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde (Kanun'un 8. ve 9.maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır. Bu kapsamda detaylı bilgilendirme yapmak isteriz.

 

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, lojistik hizmetleri, ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla Şirket’imizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve Mobil Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, kart basım hizmeti verenler, matbaalar, depo hizmeti sağlayıcısı, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile) veya yurt içindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurtdışı ile veri paylaşımı yapılmaktadır.
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgiler anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşılmaktadır.
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.
 • Gerekli olması durumlarda kamu güvenliğinin tesisi kapsamında mağazalardaki güvenlik kamerası görüntülerinizi mağazanın bulunduğu alışveriş merkezinin güvenlik birimleriyle paylaşılabilmesi mümkündür.
 • Site ve Mobil Uygulama’da ki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında iş ortaklarımızla veri paylaşımı yapılabilmektedir.
 • Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına internet çerezlerini kullanmaktayız. Çerezler, internet sitesi ve uygulamalarının kullanıcı tarafından etkili olarak kullanılabilmesini amaçlamakta olup çerez türlerine bağlı olarak bazı kişisel verilerinizin kaydedilmesini/saklanmasını/üçüncü kişilerle paylaşılmasını kapsamaktadır. Bu noktada detaylı bilgi edinebilmek için internet sitemizde bulunan Çerez Kullanım Politikası Metni’ni inceleyebilir, sorularınız olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • LaVita Türkiye Üyelik Programı kapsamında açık rıza vermeniz halinde kişisel verilerinin Almanya ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.
 • Kişisel verileriniz elektronik ortamda veya fiziken aktarılabilir. Bu aktarma sırasında, elektronik ortamda yapılacak aktarımların güvenliği ile fiziken yapılacak aktarımlarda her türlü güvenlik tedbirleri veri güvenliği temelinde alınmakta ve kişisel verileriniz yetkisiz kişilerin eline geçmesine izin verilmemektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesi kapsamında belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yine 2. madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve Şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi, ilgili ürün, hizmet ve Uygulama’ların belirlenen şekillerde ve meşru çerçevede sunulması, raporlama için gerekli verilerin kaydedilmesi ve bu kapsamda Şirket’imizin sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda çağrı merkezi, Site, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları, Uygulama gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz Kullanıcı’larımızdan veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hissedarlarımız veya hizmet aldığımız/hizmet verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz başvuru formu, Site’ye ve Uygulama’ya giriş yaparken veya Şirket ile iletişime geçerken vermiş olduğunuz bilgiler ve benzeri yöntemlerle toplanmakta olup bu şekilde toplanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda Şirket’in kişisel verileri işlemesinin Kanun'un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

 

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca:         

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle kayıtlı elektronik posta ("KEP") adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’imize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu yazılı olarak iletmek isterseniz; Lavita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi “Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Ataşehir Güney No:7/3F İç Kapı No:12 34746 Ataşehir / İstanbul” adresine kimliğinizi ibraz ederek elden ya da posta yolu ile imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Ayrıca 0850 800 14 14 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da talebinizi bilgi@lavita.web.tr adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

Kep adresimiz: lavitavitamin@hs01.kep.tr

İlgili başvurunuzun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yineKanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün (30) içerisinde cevap vermektedir.

 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek gerekli olması halinde adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.